תמונות

על הדשא, השחקנים היו לא רגועים כבר מהפתיחה