תמונות

האחראים יטופלו. השר אהרונוביץ' במוקד השריפה בבית וגן (טלי מאייר, ו