תמונות

משה הראל, קצרה, מוני הראל טביב (רועי גלדסטון)