תמונות

דין מורי מנסה לשמור על הכדור מול שמעון אבוחצירא (מור שאולי)