תמונות

עמי נאווי. יוחלף אחרי המשחק במלחה (יניב גונן)