תמונות

טבק מצפה מהקבוצה שלו להיות יותר יציבה (דני מרון)