תמונות

גוטמן יורד מהאוטובוס. בן-דיין חסר לו (גיא בן זיו)