תמונות

מנבחרת של קאפלו אפשר היה לצפות ליותר לא? (gettyimages)