תמונות

סוואן במדי גלבוע'גליל בעונה שעברה (אמיר לוי)