תמונות

חימום. אח מבוערת, שירלי דן. צילום: גלעד רדט