תמונות

איפה היתה ההגנה? הפועל תנסה לתקן בארנה (אלן שיבר)