תמונות

שיגור צילום: מנהלת החלל במפא"ת, משרד הביטחון