תמונות

טבק היה מרוצה מהרבע הראשון של השחקנים שלו (דני מרון)