תמונות

זטמה שולף את הכרטיס צהוב לזוגבו. בדש דורש אדום (אמיר לוי)