תמונות

שרון דרוקר. סיכם עד תום העונה בירושלים (משה חרמון)