תמונות

אוהדי אשקלון. 450 מהם הגיעו לעודד את הקבוצה (גיא איזנר)