תמונות

גל כהן ושחקני פ&"ת מתלוננים בפני מאיר כהן. &"עזר להם קצת&" (שי לוי