תמונות

נועה פז, מדרגות (41) צילום: אלכסנדרה קולס ברף