תמונות

דגלי ישראל בליטא. בהתחלה האוהדים עוד היו אופטימיים (שי לוי)