תמונות

על המילימטר, הנוף המשתקף גובה צילום: נעמה כנפו