תמונות

ספא, ניס, אישה במים, (2) צילום: www.simonemicheli