תמונות

הובלת עופות צילום: ארז אהרון / צביה מילדנברג