תמונות

מיכאל רינג, חדר תווים, צילום שי אדם צילום: שי אדם