תמונות

מחתונתה של ציפי חוטבלי-15 צילום: מיכאל שבדרון