תמונות

יום בחייה של ליאת מאמן11 צילום: דורון קדלץ