תמונות

אביתר אילוז. בב"ש רוצים המשכיות (מור שאולי)