תמונות

בלאט עצבני על השופטים. הפעם יש לו סיבה מוצדקת (Getty)