תמונות

עותמאן וסכנין יעשו צעד נוסף אל עבר גביע שני בהיסטוריה של המועדון?