תמונות

דורה. ניצל ממאבקי המחזור האחרון (אלן שיבר)