תמונות

להוות דוגמא על המגרש ומחוצה לו (צילום: אפרת סער)