תמונות

בן חיים. היה לא רע, אך שוב טעות בהגנה עלתה בשער (GETTYIMAGES)