תמונות

המאמנים הבטיחו, המאמנים קיימו. רפואה ולוזון (אלן שיבר)