תמונות

יואב זיו, מדוניאנין ובאנינג. מזרחי: &"צריכים עוד שחקן אחד, שניים&"