תמונות

גל ברק זילברמן, קיר תמונות צילום: משה גיטליס וסוזי לוינסון