תמונות

הנדריקס. שותף בחצי הראשון, אך לא ממש תרם (יניב גונן)