תמונות

דיון דאוול. מקווה לעונה טובה יותר מאשר בירושלים (משה חרמון)