תמונות

זריקת אבנים מחנה פליטים קלנדיה רמאללה צילום: