תמונות

הוציא את עצבים בצורה לא ראויה והורחק. פלט (אלן שיבר)