תמונות

עומר אדם, עטיפת אלבום, מוזיקה ושקט צילום: דורון עדות