תמונות

מרדית´ בודנר עם אביה בירושלים (הדר בן דרור)