תמונות

דקת הדומיה לזכר ההרוגים בפריז (gettyimges)