תמונות

ייפגשו במושבה. קלאודימיר והובאן (אלן שיבר)