תמונות

טוכמאיר, וינטרוב ואוקון לאחר הזכיה (איגוד הטניס)