תמונות

אמורים לשחק מול ססארי. רנדל ואופייבו (אלן שיבר)