תמונות

את בית"ר הוא הוביל לאירופה. גיא לוי (אלן שיבר)