תמונות

גדיר במצב רוח טוב בכניסה לאצטדיון (עמית מצפה)