תמונות

זה יכול היה להיות מושלם. פפ במקום פרגוסון (gettyimages)