תמונות

לוי וריקן. 2 נקודות מ-24 זו רק צרה אחת (אלן שיבר)