תמונות

שלומי דורה מודה לקהל. גם לשחקנים (יניב גונן)