תמונות

ירדן הראל לאינטימה, 2009 צילום: גיא כושי ויריב פיין